509 135 057 ela.konkol@gmail.com

Wsparcie rodziców

Wsparcie dla rodziców to forma pomocy skierowana do rodziców, którzy wypróbowali znane metody wychowawcze i widzą, że nie odnoszą one zamierzonego rezultatu. W takich sytuacjach pojawiają się liczne trudności oraz poczucie bezradności w stosunku do swojego dziecka. Bycie rodzicem wiąże się z przezywaniem różnorodnych emocji- od radości, ciekowości, dumy do smutku, złości a nawet całkowitej bezradności i bezsilności. Rodzice bardzo często borykają się z bardzo bolesnymi przeżyciami i myślami. Spotkanie z terapeutą daje możliwość wspólnego dotarcia do przyczyn występujących trudności oraz wypracowania nowych sposobów budowania relacji z dzieckiem. Zapraszam rodziców, którzy:

  • mają trudności w budowaniu relacji z dzieckiem- np. stałe konflikty
  • czują się bezradni wobec trudności dziecka
  • mają problemy natury wychowawczej
  • borykają się z trudnymi emocjami wobec dziecka- brak akceptacji, złością, niechęcią, niecierpliwością
  • mają trudności w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami oraz zachowaniem dziecka
  • mają dużą niepewność w byciu rodzicem
  • są nadopiekuńczy wobec dzieci