509 135 057 ela.konkol@gmail.com

Psychoterapia młodzieży

Okres dojrzewania to czas, kiedy młody człowiek zaczyna zastanawiać się nad sobą i swoim miejscem w świecie dorosłych. Powoli kształtuje własne „ja”, a droga do wykreowania dojrzałej tożsamości bywa najeżona problemami. Najczęściej pojawiającymi się trudnościami w tym okresie są: depresje, fobie, nerwice, zaburzenia odżywiania, nieśmiałość, trudności w relacjach interpersonalnych czy uzależnienia. Bardzo często problemy, które pojawiają się w okresie dojrzewania są dotkliwie odczuwane przez młodzież i mogą utrudnić dalszy rozwój. W takich sytuacjach ważne jest wsparcie psychologiczne, które pozwala na zrozumienie podłoża kłopotów i konfliktów co daje większą szanse na prawidłowy rozwój oraz budowanie satysfakcjonujących relacji z rodziną oraz rówieśnikami.

Pomagam osobom, które doświadczają następujących trudności:

 • dokuczają im poważne trudności szkolne
 • wykazują obniżony nastrój, depresje
 • mają trudności w zaakcentowaniu siebie, wykazują niskie poczucie własnej wartości
 • są nadmiernie nieśmiałe i wycofane lub przeciwnie bardzo agresywne
 • nie radzą sobie z emocjami
 • mają problemy w relacjach z rówieśnikami
 • wykazują problemy na tle nerwicowym, stresowym
 • często chorują lub mają alergie
 • boją się chodzić do szkoły, uciekają z domu, biją się z kolegami
 • cierpią na zaburzenia jedzenia: anoreksja, bulimia
 • sięgają po narkotyki i alkohol
 • ciągłe się czegoś lękają np.: szkoły, nauczycieli, rówieśników
 • wykazują zaburzenia nerwicowe, osobowościowe
 • wykazują zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego

W ramach swojej pracy w gabinecie psychoterapii oferuję młodzieży psychoterapię indywidualną. Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest konsultacją oraz wstępną diagnozą. Na pierwszą konsultacje osoby pomiędzy 12 a 18 rokiem życia zapraszam z rodzicami lub z jednym z rodziców. Drugie spotkanie odbywa się tylko z rodzicami. Polega na zebraniu ważnych informacji na temat funkcjonowania rodziny oraz na omówieniu przebiegu pomocy dziecku. Następne spotkania odbywają się już tylko z nastolatkiem bez obecności rodziców, ich celem jest poznanie historii życia, najważniejszych relacji nastolatka, ważnych dla niego spraw, zgłaszanych trudności i problemów. Na tym etapie zostają ustalone zasady współpracy oraz ustalone cele terapii. Indywidualne sesje terapeutyczne odbywają się 1-2 razy w tygodniu i trwają 50 minut.