509 135 057 ela.konkol@gmail.com

Psychoterapia dorosłych

Pomagam osobom dorosłym, które dostrzegają u siebie następujące problemy:

 • objawy depresyjne polegające na obniżonym nastroju, znacznym spadku aktywności, poczuciu bycia nieszczęśliwym, poczuciu braku sensu życia
 • symptomy lękowe, w tym – lęk przed bliskością, trwałymi związkami
 • objawy nerwicowe (bezsenność, wzmożone napięcie emocjonalne)
 • zaburzenia jedzenia (np. anoreksja, bulimia, problemy z wagą)
 • brak satysfakcji z życia o niejasnej przyczynie, niemożność czerpania przyjemności z życia, poczucie pustki
 • trudności związane z sytuacją kryzysową, taką jak na przykład rozstanie z partnerem, choroba, śmierć bliskiej osoby, sytuacja niepełnosprawności swojej lub bliskiej osoby, czy inna trudna zmiana w życiu
 • powtarzające się, destrukcyjne schematy w relacjach z innymi i związkach partnerskich, które w konsekwencji prowadzą do poczucia samotności, braku satysfakcji w relacjach
 • problemy z kończeniem rozpoczętych spraw, częste zmiany pracy, porzucanie studiów itp.
 • objawy somatyczne o niejasnej przyczynie
 • nieadekwatnie niska samoocena, problemy w relacji ze sobą
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami i trudnymi stanami psychicznymi