509 135 057 ela.konkol@gmail.com

Jak pracuję

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, który opiera się na założeniu, że oprócz świadomej warstwy w naszym życiu istnieje również obszar nieświadomości, który ma wpływ na sposób w jaki postrzegamy, rozumiemy, przeżywamy siebie i świat. Analiza nieświadomych treści umożliwia zrozumienie powtarzających się wzorców zachowań czy przekonań, które często są źródłem cierpienia. Celem terapii jest dotarcie do przyczyn trudności, omówieniu ich oraz zastąpieniu ich konstruktywnymi myśli i zachowaniami. Dzięki temu następuje trwała zmiana w budowaniu bliskich relacji, postrzeganiu samego siebie oraz radzeniu sobie w trudnych momentach życia.

Psychoterapia psychodynamiczna jest szczególnym rodzajem rozmowy ukierunkowanej na poznanie subiektywnego świata pacjenta, poprzez koncentrowanie się na jego przeżyciach i wspomnieniach. Ważną rolę w procesie terapii odgrywa zaangażowanie pacjenta oraz bezpieczna relacja, jaka tworzy się pomiędzy pacjentem a terapeutą. W swojej pracy dbam o atmosferę poufności, szacunku oraz zaufania.

Psychoterapia poprzedzona jest konsultacjami (zazwyczaj 3 -4 potkania), których celem jest rozpoznanie problemu oraz ustalenie dalszego postępowania ( podjęcie terapii, kontakt z innym specjalistą)

Psychoterapia indywidualna polega na regularnych spotkaniach, sesje terapeutyczne odbywają się 1-2  razy w tygodniu w stałych terminach, sesja trwa około 50 min.

Elżbieta Konkol- 509- 135- 057